UREĐENJE VRTA, HORTIKULTURA, VRT, NAVODNJAVANJE.

Projekt Okoliš lokala Ali Kebab

Okoliš lokala Ali-Kebaba – Okoliš lokala Ali-Kebaba nakon hortikulturnog uređenja

Okoliš lokala Ali-Kebaba prije hortikulturnog uređenja

Prije obnove

Okoliš lokala Ali-Kebaba nakon hortikulturnog uređenja

Nakon obnove

Okoliš lokala Ali-Kebaba nakon hortikulturnog uređenja2

Nakon obnove